Friday, January 23, 2009

Sifat solat nabi : non tartil

Adakah di mana2 hadis, tak kira apa pun statusnya yang mendescribekan nabi bersolat dengan membaca quran tanpa tartil (e.g baca fatihah senafas dan sewaqaf).

Adakah juga di mana2 hadis tak kira statusnya yang mendescribekan speed recital quran di luar solat?

JKK.

******************
izrail
Panel Feqh

Bismillah
Wassolatu wassalam 'ala Rasulillah SAW,

Tiada hadis yang menyebut Nabi SAW membaca al-Quran tanpa tartil. Ini kerana Allah SWT memerintahkan baginda SAW supaya membaca al-Quran dengan penuh tartil.

Firman Allah SWT (73:4):

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

"Dan bacalah Al Qur'an itu dengan penuh pentartilan. "

Baginda SAW tidak membaca al-Quran dengan laju bahkan Baginda membacanya dengan tenang dan penuh khusyuk dan membacanya dengan satu huruf - satu huruf dan berhenti satu ayat - satu ayat.

Baginda SAW juga pernah membaca al-Quran di atas unta semasa pembukaan Mekah dengan mengulang-ngulangkan bacaannya. (Hadis Muttafaqun 'alaih)

Rujukan:
- Zadul Ma'ad oleh Ibn al-Qayyim: 1/464-465

Wallahu a3lam

0 comments:

Post a Comment