Wednesday, December 17, 2008

Anak Panjat Belakang Ketika Solat

Salam

Tuan, saya ada beberapa kemusykilan yang memerlukan penjelasan tuan, terima kasih atas perhatian tuan, soalan saya:

1. sekiranya kanak-kanak lelaki 3 tahun belum berkhatan panjat belakang bapanya yang sedang solat fardhu, adakah batal solat bapa tersebut? dan kenapa?

2. bagaimana pula jika kanak kanak lelaki tersebut hanya bersentuhan dengan bapanya ketika bapanya solat, adakah solat bapa tersebut batal juga?

3.Bagaimana pula jika kanak-kanak perempuan yang berbuat demikian, adakah batal solat bapanya ?

4. Bagaimana pula dengan wuduk bapa tersebut ?

5. Sahkah wasiat seseorang yang masih hidup agar apabila beliau mati, beliau dikebumikan di qariah lain yang bukan qariahnya sendiri. dan perlukah dilaksanakan wasiat tersebut?

6.Apakah hukumnya apabila sesorang menggunakan dahulu wang faedah bank dengan niat akan menggantikan semula kelak apabila sudah stabil ekonominya dan disalurkan ke jalan yang dibenarkan oleh syarak.

Wassalam
JAWAB
1. Tidak batal. Sebab: alBukhari (no 486), Muslim (#844) dari Abu Qatadah, Nabi saw mendukung anak Zaynab (Umamah) ketika solat. Sahih Sunan anNasa'iy (Albani: 1/246) dari Abdullah bin Syaddad ra, alHasan dan alHusin pernah memanjat Nabi saw ketika sujud.
2. Jika panjat dan dukung bayi tidak batal, maka jika sentuh lagi tidak mengapa. Bayi dan kanak2 belum khitan tidak najis, tiada nas yg memberitahu demikian. Tidak pernah kita lihat manusia menjauhi bayi belum khitan, bahkan mereka memeluk, mencium dan mendukungnya. Tidak diketahui dari mana asalnya pendapat bayi belum khitan itu najis.

3. Tidak batal. Islam tidak mendeskriminasi antara jantina
4. Wudhu' juga tidak batal

5. Tidak wajib menunaikan wasiat demikian menurut madzhab Syafi'iy (Imam Nawawi, alAzkar) berdasarkan dalil: HR asyhab asSunan dan Imam Ahmad dari Jabir ra," Dikebumikan jasad-jasad di tempat keluar ruh2 mereka." (disahihkan oleh atTermidhhi dan Nasiruddin AlAlbani (ahkam alJanaiz)
Boleh menurut Hanafi dan Hanbali. Dalilnya: kalangan sahabat ada berwasiat demikian spt Ibn Umar ra (Dikeluarkan oleh Ibn Mundzir dari Sufyan bin Uyainah)
Jumhur fuqaha' dana Ahli Tahqeeq berpendapat sunnah dikebumikan di tempat matinya kerana sunat menyegerakan mayat. Memindahkan jenazah akan melewatkan urusan pengebumian (Fiqh Sunnah)
Uruf Malaysia: sudah menjadi tradisi Malaysia, jenazah dikebumikan di kampung halamannya walaupun tanpa wasiat.

6. Dibolehkan menggunakan duit interest jika anda benar2 terdesak dan dgn niat menggantikan bila saja anda kelapangan.
Dalil: "mereka yg ditimpa dharurat atau terpaksa tanpa melampaui batas dan berkehendak, maka tidak dikira berdosa ke atasnya." AQ 2: 173
Juga lihat AQ 2: 196 (jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan) WA

0 comments:

Post a Comment